• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG
Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”

15 marca 2021

Niniejszym ogłaszamy Konkurs Plastyczny na “Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”! Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Krzeszów.

Zasady konkursu:
– prace plastyczne mają być samodzielnym dziełem dziecka, prezentującym jego autorską interpretację wielkanocnej pisanki – technika wykonania dowolna ;
– gotowe prace należy sfotografować – wymagane jest zrobienie jednego zdjęcia samej pracy i drugiego zdjęcia prezentującego autora trzymającego w rękach swoje dzieło ;
– komplet dwóch zdjęć wraz z opisem (imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) należy przesłać na adres mailowy sekretariat@krzeszow-gok.pl ;
– termin nadsyłania prac – do 25 marca 2021 r. ;
– autorzy najlepszych prac, wyłonieni w wyniku obrad Jury, otrzymają nagrody rzeczowe ;
– po zakończeniu konkursu nastąpi wirtualna wystawa konkursowych prac plastycznych na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie oraz na stronie internetowej www.krzeszow-gok.pl.

Wysłanie zdjęć prac plastycznych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz danych osobowych dziecka, celem przeprowadzenia konkursu.

Zapraszamy do udziału!