• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

O Nas

< powrót

HISTORIA GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie został powołany do życia 30 listopada 1972 roku. Pierwszym dyrektorem nowo otwartej placówki została Helena Pisula, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Podczas swej działalności kładła ona szczególny nacisk na plastykę. Od roku 1969 funkcjonowało kółko plastyczne, które prowadziła pani Helena. Prace wykonane podczas zajęć plastycznych znajdywały swoje miejsce na stałej ekspozycji prac kółka plastycznego w Ośrodku Kultury, oraz gościły na wystawach w innych placówkach publicznych w okolicy (szkoły, domy strażaka, domy kultury). Wychowankowie pani dyrektor odnosili sukcesy w licznych konkursach rejonowych i wojewódzkich oraz brali udział w wystawach organizowanych m.in. przez Bibliotekę Wojewódzką w Sandomierzu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie dzieci rozwijały również swój talent muzyczny, uczęszczając na zajęcia prowadzone przez instruktora Annę Kwiecińską. Zespół również zajmował znaczące pozycje w przeglądach zespołów artystycznych. Raz w miesiącu w GOKu odbywały się lekcje muzyki dla dzieci szkolnych, prowadzone przez muzyków Filharmonii. W Domu Kultury mieściła się również gminna biblioteka, kino oraz klub rolnika, w którym odbywały się wystawy artystyczne, gościnne występy zespołów (np. Racławice 76 r.), posiedzenia członków różnych organizacji społecznych a także spotkania przy kawie czy wieczorki poezji. Od roku 1978 zaczęły funkcjonować spotkania pt. „Poniedziałki Muzyczne”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem młodzieży. Spotkania te prowadziła instruktor Halina Wysokińska. W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były także szkolenia: kurs tkacki (76 r.), kurs kroju i szycia (77 r.) a także wykłady lekarzy w ramach „Szkoły zdrowia”. W roku 1977 w Krzeszowie odbył się plener malarski artystów amatorów „KRZESZÓW 77” (zorganizowany przez tarnobrzeską WRZZ wspólnie z Niżańskim Towarzystwem Kulturalnym oraz miejscowym Domem Kultury). W gronie ponad 30 uczestników większość stanowili członkowie Klubu twórcy Amatora z filii WDK w Nisku. Dzieła plastyków eksponowane były na wystawie poplenerowej w Krzeszowie. W okresie od września 1977 r. do listopada 1982 r. gminę Krzeszów zlikwidowano, a jej tereny włączone zostały do gminy Rudnik. W latach 1979-1982 miał miejsce cykl imprez, pt. „Mozaika Klubowa”, ukazujący dorobek kulturalny społeczeństwa Krzeszowa. Podczas imprez odbyły się występy zespołu śpiewaczego przy KGW, spotkanie z autorem monografii Krzeszowa panem Łysikowskim, wystawy obrazów miejscowej malarki i poetki, Stanisławy Pudełkiewicz, wystawy tkaniny artystycznej autorstwa Heleny Pisuli a także montaż poetycki w wykonaniu kółka recytatorskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, gościł wybitnych artystów z całej Polski. Krzeszów odwiedzili kilkakrotnie artyści Estrady Lubelskiej, estrady Łódzkiej, Tarnobrzeskie Towarzystwo Muzyczne czy kabaret Rzeszowski. W roku 1982 podczas dni Oświaty, Książki i Prasy odbył się występ aktora Teatru Rozmaitości z Warszawy- Jana Młodawskiego w spektaklu pt. „Listy z Rabarbaru” autorstwa E. Redlińskiego. Od roku 1982 do kół zainteresowań dołączyły zajęcia robót ręcznych przeznaczone dla młodzieży żeńskiej, pt. ,,Makrama’’, a w latach 1984-1985 powstał zespół Folklorystyczny KGW Sigiełki, a także kółko recytatorsko- teatralne. Oprócz kółek zainteresowań GOK oferował wiele innych atrakcji dla dzieci: organizowane były liczne konkursy, dni dziecka, spotkania z artystami, np. z pisarką Ewą Nowacką. W okresie zimowym odbył się cykl zabaw choinkowych dla dzieci a także spotkania z Mikołajem. W Krzeszowskim GOKu nie mogło oczywiście zabraknąć wystaw miejscowych artystów, którymi może pochwalić się gmina. Wielokrotnie na wystawach gościły prace dyrektor Heleny Pisuli czy Stanisławy Pudełkiewicz. Na scenie GOKu odbywały się także przedstawienia teatralne , np. adaptacja bajki pt. „Przedwiosenna Baśń” autorstwa Stanisławy Pudełkiewicz (1983 r.).
Drugim dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury został Adam Berkowicz. Prowadził on placówkę w latach 1985-1990. Zapoczątkował on na scenie GOKu kabaret, rozwijał działalność muzyczną- kapela, zespoły wokalne, naukę gry na instrumentach. W roku 1985 r. został przeprowadzony remont budynku. W dalszym ciągu w GOKu odbywały się zajęcia dla dzieci, wystawy oraz zabawy taneczne. Przed Krzeszowską publicznością wystąpili artyści estrady Krakowskiej i Gdańskiej. W roku 1986 odbył się teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Dziecięcego Centrum Kultury „BAJKA” z Warszawy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ośrodku Kultury miała miejsce projekcja filmów dla dzieci. Kilkakrotnie odbywały się Wieczory Poezji Miłosnej. Oprócz stałej działalności, w placówce organizowane były częste akademie patriotyczne, Dni Matki a także gminne zebrania i spotkania z działaczami społecznymi.
W latach 1990-2004 praca kulturalną GOKu kierowała dyrektor Teresa Siery. W tym czasie nastąpiło połączenie gminnej biblioteki z Domem Kultury. W roku 1992 z powodu skromnego budżetu, pracownicy GOKu na czele z panią dyrektor uruchomili działalność dochodową. Powstało stoisko księgarskie, wypożyczalnia kaset oraz lekcje gry na pianinie. Owe formy działalności cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, a zarazem były pomocne w uzyskaniu dochodów. W związku z tym, iż celem działania Domu Kultury jest między innymi promocja Krzeszowa w roku 1995 został wydany przez Prywatną Agencję Informacji Regionalnej w Sandomierzu Krzeszowski Informator historyczno- turystyczny. Informator nosił tytuł: „Krzeszów nad Sanem” a rysunki do niego wykonane zostały przez Helenę Pisulę. W Ośrodku Kultury odbyły się liczne wystawy z cyklu „Moja Ojczyzna”, na których eksponowano historyczne fotografie ziemi Krzeszowskiej, rzemiosło starego Krzeszowa czy strukturę wyznaniową. Ekspozycje miały na celu wzbogacenie wiedzy mieszkańców na temat historii i kultury Krzeszowa i okolic, a także rozbudzenie zainteresowania pięknym otoczeniem miejscowości.

W roku 1994 powstał Komitet Budowy Pomnika- ku czci poległych Partyzantów w 1944 r. rozstrzelanych w Rapach. Projektem pomnika zajmowała się pani Pisula, rok później odbyło się jego uroczyste odsłonięcie na Krzeszowskim Cmentarzu Parafialnym. W roku 1996 do Gminnego Ośrodku Kultury zatrudniona została miejscowa malarka, Elżbieta Sawicka. Pełniła ona funkcję instruktora teatralnego, kółka recytatorskiego, później także plastyka. Z inicjatywy pani Sawickiej, powstał teatrzyk „Malwinki”. Na scenie GOKu odbywały się liczne przedstawienia teatralne oraz coroczne jasełka. Oprócz wyreżyserowania jasełek, pani Elżbieta zaprojektowała i uszyła stroje, które mieli na sobie młodzi aktorzy. Była także autorką fotografii i wystaw z cyklu „Moja Ojczyzna”. Tego samego roku w Gminnym Ośrodku Kultury utworzone zostało Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Równolegle z powołaniem koła Emerytów, powstał z inicjatywy Ireny Gloc Zespół Śpiewaczy, który wcześniej istniał jako Chór Kościelny oraz jako Zespół Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Emerytów i Rencistów organizowało coroczne Spotkania Opłatkowe, na które przybywali zaproszeni goście. W programie Spotkań Opłatkowych miały miejsce występy zespołu śpiewaczego oraz kółka recytatorskiego. Kończyły się najczęściej zabawą taneczną. W Gminnym Ośrodku Kultury istniał także Chór dziecięcy, którego instruktorem był Ryszard Tryka. Chór występował podczas uroczystych Akademii patriotycznych a także na konkursach. W dalszym ciągu o rozwój plastyczny dzieci z kółka dbała pani Helena, a po przejściu na emeryturę Elżbieta Sawicka. W roku 1997 zainaugurowano imprezę „Powidlaki”, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez Krzeszowskich. Z roku na rok „Powidlaki” cieszyły się coraz większym zainteresowaniem ludzi, nie tylko z okolic ale z całego województwa. Pierwsze edycje „Powidlaków” organizowane były w lokalu „Pod Orzechem” mieszkańca Krzeszowa Stanisława Kutmana. Z biegiem czasu zmieniły swój charakter oraz lokalizację. Obecnie, „Powidlaki” to jedna z największych imprez kulturalnych na Podkarpaciu. Gminny Ośrodek Kultury powrócił do organizacji Plenerów Malarskich. Gościli na nich malarze m.in. z Warszawy, Kielc, Lublina czy Przemyśla. Gminny Ośrodek Kultury współpracował ze szkołą. Na sali widowiskowej GOKu odbywały się uroczyste akademie, zakończenia roku szkolnego, często połączone z występami młodzieży. W roku 2001 do stałych form pracy GOKu dołączył Zespół Ludowy „Mali Krzeszowiacy”, ognisko muzyczne, świetlica opiekuńczo-wychowawcza oraz Klub Poetów Nieprofesjonalnych. W czytelni natomiast, można było skorzystać z kafejki internetowej. W 2003 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się „Dni Singera”. Na salach domu kultury otworzono ekspozycję zatytułowaną ” Żydzi na tle historii Krzeszowa”. W programie uroczystości miał miejsce koncert zespołu klezmerskiego z lubelskiego Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”, który wykonał tradycyjne żydowskie utwory. Krzeszów odwiedziła także delegacja z Biłgoraja, w którym odbywały się główne uroczystości. Pośród gości był również Israel Zamir, syn Isaaka Singera. Uczestnicy spotkania odwiedzili miejscowy cmentarz żydowski. W roku 2004 stanowisko dyrektora Domu Kultury objęła Elżbieta Sawicka. W maju tego samego roku Krzeszów zaprezentował swoje tradycyjne przysmaki (powidła i krupiak) na imprezie w Giedlarowej- „Włościańskie Jadło”. W sierpniu, delegacja z Krzeszowa wyruszyła na Biesiadę Ludową do Kolbuszowej, prezentując prace miejscowych artystów. Latem 2006 roku w Krzeszowie odbył się piknik rodzinny z udziałem zespołu Pieśni i Tańca „Suszanie” z Czech. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem Indywidualnego Pleneru Malarskiego. Gośćmi pleneru był Wiktor Dżochowski z Przemyśla oraz Marcin Niziurski z Warszawy. W 2006 roku w ramach współpracy kulturalnej z Ukrainą został zorganizowany Plener Malarski w którym brali udział wybitni artyści z Krzeszowa, Krakowa, Nałęczowa, Rzeszowa i Ukrainy. W okresie 2005-2006 w Gminnym Ośrodku Kultury trwały prace remontowe i całkowita modernizacja budynku. GOK został powiększony o galerię, wymieniono okna i drzwi, przebudowana została biblioteka. Po zakończeniu prac budowlanych w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się jego uroczyste otwarcie. Remont był współfinansowany przez Unię Europejską. W roku 2007 w wyniku konkursu funkcję dyrektora objął Grzegorz Węglarz. W dalszym ciągu do stałych form pracy GOKu należy kółko plastyczne , kółko szachowe a także zajęcia taneczne. Odbywają się też cykliczne imprezy tj. plenery malarskie, Krzeszowskie Powidlaki, których XVII edycja w roku 2013 została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. W styczniu 2008 roku po raz pierwszy odbywa się Międzypowiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – „Krzeszowskie Kolędowanie”. Od tego momentu, impreza ta odbywa się każdego roku ciesząc się coraz większym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i widzów. W tym okresie wielkie sukcesy odnosi grupa wokalno-instrumentalna SONANTE, założona w roku 2006 przez Sylwię Tabakę. Grupa może poszczycić się swoimi osiągnięciami w kraju i za granicą, m.in. w Holandii i Ukrainie. W grudniu 2011r. SONANTE przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury nagrało płytę promocyjną z najpiękniejszymi polskimi kolędami. W roku 2009 przy Ośrodku Kultury swoją działalność rozpoczęła kapela ludowa „Krzeszowianie”. Zespół specjalizował się w muzyce ludowej regionu rzeszowskiego oraz w polskich tańcach narodowych. Przez cały okres swojej działalności „Krzeszowianie” występują na lokalnych imprezach plenerowych (dożynki gminne, powiatowe, festiwale kapel ludowych), a w 2010 r. również na Ukrainie. W Gminnym Ośrodku Kultury swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA” oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej. W dalszym ciągu funkcjonuje koło Emerytów i Rencistów oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Podczas kilkuletniej pracy KGW doprowadziło do wpisu czterech produktów na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty te to krupiak, kruszon, orzechówka krzeszowska oraz krzeszowskie powidła, które w 2009 r. zdobywają nagrodę „PERŁA”- najwyższego krajowego wyróżnienia w dziedzinie produktu lokalnego. Dzięki staraniom i determinacji dyrektora, Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje środki unijne przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu oraz modernizację budynku. W roku 2011 doszedł do skutku projekt „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, w wyniku którego czytelnia zyskała nowe komputery. Projekt miał na celu zwiększenie dostępności do internetu oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej gminy Krzeszów. W roku 2012 natomiast, w wyniku projektu unijnego „Centrum wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, został przeprowadzony remont sali kinowej oraz aneksu kuchennego. Prace miały na celu wsparcie rozwoju produktów regionalnych i markowych społeczeństwa Krzeszowa. Zrealizowany projekt daje wiele możliwości i szans dla Gminnego Ośrodka Kultury i społeczeństwa. Dzięki modernizacji pomieszczeń w GOK-u mogą odbywać się szkolenia, różnego rodzaju zebrania oraz wszelkie imprezy. W lipcu 2013 r w wyniku współpracy różnych lokalnych instytucji i organizacji a także Stowarzyszenia Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się Rodzinny Piknik charytatywny na rzecz pomocy dla mieszkanki gminy Krzeszów- Wiktorii. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli udało się sfinansować operację i dalszą rehabilitację Wiktorii.

……………………………………….

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW –
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Ciebie.
Celem niniejszego komunikatu jest zaprezentowanie pełni praw jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

Na początku chcemy Ci wyjaśnić czym tak naprawdę jest RODO
RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

Co się kryje pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
adres:
Ul. Rynek 9
37-418 Krzeszów

dalej jako Administrator.

Inspektor ochrony danych osobowych – dane kontaktowe:

Ewa Myszkowiak
e-mail: biuro@myszkowiak.pl

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celu zawarcia umowy i realizacji umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego). Jeśli będziesz chciał/-a uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Administratorem. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z nami w celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez, zajęć bądź innego rodzaju usług, których świadczenie nie odbywa się w sposób ciągły, ale także podmiotom ubezpieczeniowym, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Twoje dane mogą także zostać udostępnione firmom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres retencji czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne.
Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
Jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody;

Informujemy, iż masz:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:
sekretariat@krzeszow-gok.pl
Proszę pamiętać, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jesteś osobą, za którą się podajesz, czyli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi, np. marketing usług drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie przez Ciebie zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.