• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Deklaracja dostępności

< powrót

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZESZOWIE

 

Wstęp Deklaracji
Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki oraz jest na bieżąco uaktualniana. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Zgodność ze standardami
Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Powiększanie i pomniejszanie czcionek- za pomocą skrótów: ctrl+, ctrl-.

Aspekty techniczne
Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
• Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony;
• Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;
• Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;
• Pułapki klawiaturowe – wykluczone;
• Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści;
• Listy – prawidłowo użyte w całym systemie;
• Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane;
• Kontrast – wymaganie spełnione; zaimplementowana możliwość zwiększania kontrastu w pasku bocznym strony;
• Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl- oraz użycie funkcji zaimplementowanej po kliknięciu w ikonkę „oka” z prawej strony ekranu;
• Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;
• Zgodność ze standardami – usunęliśmy większość błędów składniowych HTML;

Aspekty informacyjne
Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.
Szczegółowe informacje dotyczące:
• Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób;
• Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.;
• Elementy graficzne – zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty;
• Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne;
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
• W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu;
• W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta;
• Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie
E-mail:  dyrektor@krzeszow-gok.pl
Telefon:  15 8798 303 – sekretariat

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie mieści się w budynku przy ul. Rynek 9.

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy Rynek 9, drugie wejście mieści się od strony parkingu GOK).

Ponadto, podczas organizowanych przez GOK wydarzeń na terenie obiektu, osoby zmagające się z niepełnosprawnościami, szczególnie osoby na wózku, mają możliwość skorzystania z wejścia bocznego z podjazdem, prowadzącego bezpośrednio do sali widowiskowej.

Na parterze budynku znajduje się łazienka dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku GOK nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.
W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

 

Data publikacji: 10.12.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2021 r.