• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Wernisaż wystawy poplenerowej

20 czerwca 2023

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie już po raz 26. zorganizował Ogólnopolski Plener Malarski – Krzeszów 2023. Plener rozpoczął się 29 maja, a jego oficjalne zakończenie połączone z wystawą poplenerową miało miejsce 3 czerwca. W plenerze wzięło udział łącznie 25 artystów z różnych zakątków Polski. Rolę Komisarza Pleneru pełniła Pani Elżbieta Salamon z Rzeszowa.

Dzięki wsparciu życzliwych nam ludzi i artystów których mamy przyjemność gościć, idea krzeszowskich plenerów jest wciąż żywa i trwa, bez względu na okoliczności. Do naszej malowniczej miejscowości co roku przyjeżdżają artyści z całej Polski by w swoich pracach uchwycić piękno tego miejsca.

Na uroczystym wernisażu obecny był Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Pana Adama Mach, Wójt Gminy Krzeszów Pana Stanisław Nowakowski, Zastępca Wójta Gminy Krzeszów Pan Stanisława Szafran, Skarbnik Gminy Krzeszów Pani Bożena Klekacz oraz uczestnicy tegorocznego pleneru i ich bliscy.

Wernisaż wystawy poplenerowej rozpoczął się od części artystycznej w wykonaniu Krzeszowskiej Grupy Teatralnej „Kuźnia” w składzie: Bożena Nowak, Grażyna Kazanecka, Elżbieta Sawicka, Arkadiusz Maruszak z wokalnym towarzyszeniem Jagody Szczębary. Artyści przedstawili montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Mój Testament”, poświęcony Pani Stanisławie Pudełkiewicz, krzeszowskiej poetce i malarce, w 5. rocznicę śmierci i setną rocznicę urodzin.

Po wysłuchaniu części artystycznej miały miejsce przemówienia okolicznościowe oraz podziękowania złożone na ręce naszych tegorocznych artystów w osobach:

1. Maria Wiktoria Mostek

2. Elżbieta Salamon

3. Marianna Grabowska

4. Emilia Pitucha

5. Alicja Oleszczuk

6. Tadeusz Ziętara

7. Agnieszka Dul

8. Zuzanna Dul

9. Monika Krupa

10. Marta Pietruszewska

11. Elżbieta Sawicka

12. Anna Biernat

13. Danuta Gaweł

14. Helena Pisula

15. Małgorzata Pac

16. Agnieszka Wilk

17. Aleksandra Pydo

18. Jagoda Szczębara

19. Elżbieta Szczębara

20. Ewa Piwowar

21. Sylwia Wolańczyk

22. Adrian Wolańczyk

23. Teresa Goch

24. Agnieszka Cebo

25. Marta Zdeb

Na zakończenie uroczystości artyści obejrzeli przygotowany przez nas film – niespodziankę z naszej wycieczki plenerowej, podczas której odwiedziliśmy m.in. Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach, Dwór rodu Mniszchów w Bielinach, Muzeum Flisactwa w Ulanowie, Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

Po obejrzeniu filmu wszyscy artyści, ich bliscy i zaproszeni goście udali się na oglądanie wystawy poplenerowej oraz słodki poczęstunek.

26. Ogólnopolski Plener Malarski – Krzeszów 2023 został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.