• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Biblioteka Działalność GOK Krzeszów

< powrót

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowie powstała w 1949 roku. Na przestrzeni lat mieniały się lokale i kadra biblioteczna. W 1973 r. Biblioteka została przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Dwa lata później kierownikiem biblioteki została pani Teresa Siery. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała dwie filie biblioteczne w Bystrem i Koziarni, oraz pięć punktów bibliotecznych: w Kamionce Górnej, Kamionce Średniej, Krzeszowie Dolnym, Kustrawie i Łazowie. Filia biblioteczna w Koziarni została rozwiązana w 1992 r., księgozbiór filii przejęła biblioteka gminna. Filię w Bystrem rozwiązano w 2007 r. Część księgozbioru przejęła biblioteka gminna, oraz Szkoła Podstawowa w Bystrem. Wówczas zorganizowano też kiermasz książki dla lokalnej społeczności. W 1991 r. Biblioteka została włączona w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Biblioteka obsługuje czytelników Gminy Krzeszów- wychodzi naprzeciw potrzebom czytelniczym z zakresu księgozbioru, który jest uzupełniany w nowości biblioteczne. Udziela informacji bibliotecznych korzystając z księgozbioru podręcznego biblioteki, wskazuje odpowiednie źródła informacji i uczy jak należy z nich korzystać (lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki).

Zmieniają się potrzeby i gusta czytelnicze. Obecnie czytelnicy mają konkretne wymagania czytelnicze, poszukują nowości wydawniczych, śledzą zapowiedzi literackie. Biblioteka wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W 2003 r. nastąpiły w bibliotece istotne zmiany w zakresie komputeryzacji i dostępu do internetu dzięki programowi „ Ikonka”. W 2011 r. w ramach środków uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 zrealizowano projekt pod nazwą „ Zwiększenie dostępności do internetu szansą na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej Gminy Krzeszów” w wyniku którego zakupiono cztery zestawy komputerów z oprogramowaniem, komputer przenośny i urządzenie wielofunkcyjne. Dzięki realizacji tego projektu czytelnia została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, który służy mieszkańcom i cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponadto w 2010 r. Biblioteka zmieniła swój dotychczasowy wystrój. Czytelnia i wypożyczalnia zostały wyposażone w nowe regały biblioteczne, stoiska pod komputery, biurka. W 2011 roku  zarejestrowano 465 czytelników, 10651 wypożyczeń, oraz udzielono 654 informacji bibliotecznych.

W roku 2018  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowie zrealizowano projekt pod nazwą „Klub Małego Czytelnika”. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Naszym zamiarem było utworzenie miejsca przyjaznego najmłodszym czytelnikom w formie przytulnego kącika, w którym organizowane będą inicjatywy animujące czytelnictwo. W ramach projektu w dniach 01.04.2018 r. – 30.11.2018 r. odbył się szereg działań mających na celu poprawę dostępu do książki w jej różnych formach oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli naszej biblioteki. Zorganizowano m.in. spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne z wykorzystaniem motywów z książek, warsztaty literackie, głośne czytanie, projekcje wartościowych lektur edukacyjnych. W ramach projektu nasza biblioteka dokonała zakupu Parasola Licencyjnego® MPLC, który umożliwia publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych.
Działania animujące czytelnictwo organizowane przez Gminną bibliotekę w Krzeszowie cieszą się ogromnym zainteresowaniem a „Klub Małego Czytelnika” jest miejscem tworzącym przyjazną przestrzeń do obcowania z książką.

 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Telefon: 158798303

E mail: biblioteka@krzeszow-gok.pl