• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Realizowane projekty Działalność GOK Krzeszów

< powrót

Projekt „Hollywood nad Sanem” odpowiada za znikomą ofertę artystyczną dla mieszkańców całej Gminy Krzeszów, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w różnych miejscach, aby umożliwić integrację oraz uczestnictwo w zajęciach które go interesują. Projekt pomaga pobudzić w dzieciach i młodzieży chęć do wspólne oddziałania, pracy nad swoimi zdolnościami, talentem, zainteresowaniami, uwierzenie w swoje możliwości.
Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, dopasowaną do potrzeb uczestników. Mają na celu zachęcenie uczestników do czynnego udziału w tworzeniu, pracy indywidualnej oraz w grupie, zdobywanie wiedzy w praktyce, wspólne rozmowy, przede wszystkim stawanie w roli twórcy nie odtwórcy poszczególnych zadań.
Warsztaty wokalne odbyły się z Ewą Pac-Majkut i Bartkiem Caboniem. Polegały na pracy z materiałem do musicalu oraz na przeprowadzeniu profesjonalnych lekcji śpiewu z instruktorem. Na warsztatach został napisany utwór, który zostanie nagrany przez grupę.
Warsztaty teatralne były prowadzone przez Michała Kurka i Magdalenę Maruszak. Ćwiczenia polegały m.in. na ćwiczeniu aparatu mowy, z zakresu prawidłowego oddechu, plastyki ruchu scenicznego, prawidłowej techniki i wyrazistości mowy. Prace nad scenariuszem do musicalu, nagranie materiału itp. prowadziła instruktor teatru Elżbieta Sawicka. 17 września odbył się s spektakl poetycki pod tytułem „Nie będę Julią” w oparciu o teksty klasyczne i współczesne literatury polskiej i światowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura pn. „Hollywood nad Sanem”.

Warsztaty taneczne polegały na przygotowaniu i nauki choreografii do musicalu. Profesjonalnych lekcji udzielał instruktor Marek Duda, zajęcia z przygotowania i nauki choreografii prowadziła instruktor tańca Iwona Zaguła. Po raz pierwszy odkąd funkcjonuje GOK zawiązała się grupa mażoretek, która w niecałe trzy tygodnie opanowała układ choreograficzny i poprowadziła korowód jednej z największych imprez plenerowych w powiecie POWIDLAKI 2017. Zespół osiągnął ogromny sukces, a praca dzieci i młodzieży naprawdę się opłaciła ponieważ przepięknie reprezentowały gminę Krzeszów.
Na imprezie plenerowej wystąpiła również grupa wokalna z projektu Hollywood nad Sanem.

22 października tego roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbyło się oficjalne zakończenie projektu pod hasłem „Hollywood nad Sanem”. W programie podsumowującym projekt wystąpiło kilka grup: instrumentalnych, wokalnych i tanecznych.

Tego dnia drzwi domu kultury były otwarte dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć występy muzyczne i taneczne, jak również zrealizowany teledysk. Ten z kolei powstał do autorskiej piosenki pt. „Mamy czas”. Nad utworem pracowali wszyscy, którzy angażowali się w projekt. Materiał wideo okazał się wielką atrakcją zwłaszcza dla uczestników projektu. Ci po raz pierwszy mogli podziwiać się na wielkim ekranie niczym z Hollywood.

W niedzielne popołudnie goście mieli również okazję podziwiać wystawę prac plastycznych oraz fotograficznych, których autorami są uczestnicy projektu.

Projekt „Hollywood nad Sanem” został zrealizowany w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu było Centrum Kulturalne w Przemyślu.

https://www.youtube.com/watch?v=d7tSX61KfC8

 

W latach 2014-2020, KSOW wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji.

Podstawą wdrażania KSOW jest plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on  będzie przez dwuletnie plany operacyjne.
Zadaniem KSOW jest skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie realizuje  operację pt. „Organizacja imprezy kulturalnej „POWIDLAKI 2017″ połączona z promocją produktów lokalnych”. Celem operacji jest kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł, zwiększenie aktywności podmiotów z terenu Województwa Podkarpackiego zajmujących się wytwarzaniem produktów lokalnych oraz promocja produktów lokalnych z tego terenu. Operacja polega na zorganizowaniu w dniach  9 – 10 września 2017 r. na Placu Targowym w Krzeszowie dwudniowej imprezy plenerowej poświęconej kultywowaniu tradycji smażenia powideł i promocji produktów lokalnych. W ciągu dwóch dni świętowania wydarzenie to skupia w jednym miejscu wytwórców produktów lokalnych z całego Województwa Podkarpackiego, malarzy, rzeźbiarzy i rękodzielników. Możemy podziwiać dorobek artystyczny, kulinarny, lokalne tradycje i zwyczaje, lokalne dziedzictwo kulturowe w jednym miejscu. Nieodłącznym elementem POWIDLAKÓW są stoiska z produktami lokalnymi, oraz Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Najlepszy produkt ze śliwką”, który odbędzie się w niedzielę 10 września. Na scenie zaprezentowany zostanie bogaty program artystyczny.

„Powidlaki 2017” przyciągnęły rzesze mieszkańców i przyjezdnych. Jedni przyjechali skosztować powideł i innych śliwkowych przysmaków, drugich przyciągnęły koncerty i liczne atrakcje.
Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Konkurs skierowany jest do Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i grup nieformalnych z terenu Województwa Podkarpackiego.

„Klub Małego Czytelnika” jest to projekt realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Naszym zamiarem było utworzenie miejsca przyjaznego najmłodszym czytelnikom w formie przytulnego kącika, w którym organizowane będą inicjatywy animujące czytelnictwo.
W ramach projektu w dniach 01.04.2018 r. – 30.11.2018 r. odbył się szereg działań mających na celu poprawę dostępu do książki w jej różnych formach oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli naszej biblioteki. Zorganizowano m.in. spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne z wykorzystaniem motywów z książek, warsztaty literackie, głośne czytanie, projekcje wartościowych lektur edukacyjnych. W ramach projektu nasza biblioteka dokonała zakupu Parasola Licencyjnego® MPLC, który umożliwia publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych.
Działania animujące czytelnictwo organizowane przez Gminną bibliotekę w Krzeszowie cieszą się ogromnym zainteresowaniem a „Klub Małego Czytelnika” jest miejscem tworzącym przyjazną przestrzeń do obcowania z książką.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Projekt „Krzeszowska Chata” ma na celu ocalenie od zapomnienia historii o przodkach z naszego regionu, przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy na temat zabytków, które uległy zniszczeniu, Zbudowanie więzi między młodym pokoleniem a seniorami, pokazanie młodzieży jak dawniej wyglądało życie w Krzeszowie, jakie były zwyczaje, obrzędy. Powstanie miejsce o nazwie „Krzeszowska Chata” w którym znajdować się będą pamiątki z tamtych czasów, zebrane stare fotografie oraz wspomnienia osób spisane w kronice. Mieszkańcy będą mogli oglądać fotograficzne wystawy plenerowe oraz uczestniczyć w wieczorach wspomnień na których będą przedstawiane historie z regionu. Projekt jest niezwykle ważny w zadbaniu o nasze dziedzictwo kulturowe. Krzeszów jest kolebką, nieodkrytą tajemnicą, bogactwem, przepełnionym skarbami.
Warsztaty przeprowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę. Osoby doskonale znające temat, pasjonatów, zawodowców w swojej dziedzinie.
3 i 4 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. Jest to część projektu „Krzeszów z Pasją – Krzeszowska Chata” w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej 2018 r. Na zajęcia prowadzone przez dziennikarkę Polskiego Radia Rzeszów Bernadetę Szczyptę, zgłosili się młodzi pasjonaci dziennikarstwa, którzy chcieli zgłębić tajniki tego zawodu. Uczestnicy dowiedzieli się o blaskach i cieniach pracy dziennikarza, pisali notatki, przeprowadzali wywiady i montowali nagrane materiały.

8 i 9 sierpnia w Domu Kultury w Krzeszowie i na terenie miejscowości Krzeszów odbyły się zajęcia fotograficzne. Tym razem uczestnicy mieli okazję spotkać się z doświadczonymi fotografami, którzy przekazali niezbędną wiedzę na temat podstaw fotografii, sprzętu, pracy fotografa, czy wykonywania zdjęć różnymi technikami. Zajęcia prowadzone przez Michalinę Banaczyk zainteresowały zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. W pierwszym dniu warsztatów dowiedzieli się oni jak fotografować profesjonalnym sprzętem fotograficznym, ale także powszechnie używanymi na co dzień telefonami komórkowymi oraz poznali budowę i możliwości techniczne jednego i drugiego sprzętu. Po teoretycznym szkoleniu na temat ostrości, głębi ostrości, kadrowania, kompozycji, fotografii ludzi, pejzaży, fotografii ulicznej, uczestnicy udali się w plener, gdzie praktykowali zdobytą wiedzę. Nad rzeką San poszukiwali np. naturalnych ramek w których można wykonać portret, szukali perspektywy ze zbieżnymi liniami, wykonywali fotografię pejzażu i portrety oraz uzyskiwali mnóstwo praktycznych porad. Drugiego dnia warsztatów uczestnicy oglądali fotografie wykonane w plenerze i analizowali je wspólnie z Panią Michaliną i Bartłomiejem Banaczyk. Następnym etapem warsztatów było zapoznanie się z tajnikami tworzenia fotografii do filmu poklatkowego. Na podstawie osobiście wymyślonych scenariuszy uczestnicy wykonali serie zdjęć, z których kolejno zmontowano filmy poklatkowe. Ponadto ćwiczono wykonywanie fotografii na tzw. długim czasie naświetlania w specjalnie zaciemnionym pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Na koniec zajęć uczestnicy obejrzeli własnoręcznie stworzone filmy poklatkowe, co dało wiele radości i satysfakcji. Warsztaty stworzyły okazję do lepszego poznania zarówno siebie nawzajem, otaczającego świata i odkrywania w sobie nowych umiejętności i talentów. Zajęcia rozwijały umiejętność współpracy, spostrzegawczość, koncentrację oraz pozwoliły na wspaniałą wspólną zabawę na płaszczyźnie fotografii.
W dniu 12.08.2018 r odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Podkarpackiej Edukacji Kulturowej Bardzo Młoda Kultura. Tym razem uczestnicy mieli niebywałą okoliczność zapoznania się z terminami: genealogia, heraldyka, chronologia, ród, z rodzajami tablic genealogicznych i wiele innych haseł. W czasie zajęć odkryliśmy metody poszukiwania informacji o przodkach, sposoby konstruowania drzewa genealogicznego, zasady korzystania z archiwów kościelnych i państwowych, oraz wiadomości zamieszonych w internecie, jak również wiele innych ciekawych zagadnień pozwalających przybliżyć historię własnej rodziny. Pan Janusz Motyka zaznaczył, że genealogia i zakres z nią związany jest tak obszerny, że potrzeba wiele czasu, aby temat zgłębić. Na warsztatach genealogicznych mieliśmy okazję zobaczyć wiele dokumentów np. pamiętniki rodowe, przykładowe konstrukcje drzew genealogicznych w formie pisanej, jak i atrakcyjnej plastycznie, jak zrobić drzewo genealogiczne i co jest potrzebne do stworzenia go. Czym się wspomóc, do kogo się zwrócić, gdzie szukać. Omówiono również trudności związane z poszukiwaniem wiadomości w księgach urodzeń, chrztu, zaślubin, jak i w księgach zmarłych, na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu w poszukiwaniach. Uczestnicy otrzymali również opracowane własnoręcznie przez Pana Janusza słowniki pomocne w odczytywaniu ww. ksiąg.

Gminny Ośrodek Kultury został laureatem konkursu „Wspieramy rozwój”, zorganizowanego przez darczyńcę CEDROB S.A.. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na organizację inicjatywy „Powidlaki 2018”. GOK Krzeszów jako jedyna instytucja kultury na terenie gminy Krzeszów jest odpowiedzialny za życie kulturalne mieszkańców. Celem projektu jest kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Projekt będzie polegał na organizacji dwudniowej imprezy kulturalnej poświęconej kultywowaniu tradycji smażenia powideł i produktowi lokalnemu. Jest to wydarzenie kulturalne z ponad 20 letnią tradycją, która skupia w jednym miejscu wytwórców produktów lokalnych i artystów z całego Podkarpacia.
„Sfinansowano z grantu w ramach konkursu grantowego „Wspieramy rozwój””

W ramach programu KSOW w dniach 15-16 września został zorganizowany konkurs kulinarny na najlepszy produkt ze śliwką podczas imprezy plenerowej Powidlaki 2018. W konkursie wzięło 31 podmiotów – Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i grupy nieformalne z całego województwa podkarpackiego. W tym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Podczas imprezy plenerowej przyznano nagrody za 1,2,3 miejsce oraz za udział każdej grupie, która przystąpiła do konkursu.
Konkurs „Najlepszy produkt ze śliwką” odbył się w ramach operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 Połączona z promocją produktów lokalnych współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020