• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG
Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza kartka świąteczna" - plakat

Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”

10 grudnia 2020
Niniejszym ogłaszamy Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną”! Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Krzeszów.

Zasady konkursu:
– prace plastyczne mają być samodzielnym dziełem dziecka, prezentującym jego autorską interpretację świątecznej kartki – technika wykonania dowolna ;
– gotowe prace należy sfotografować – wymagane jest zrobienie jednego zdjęcia samej pracy i drugiego zdjęcia prezentującego autora trzymającego w rękach swoje dzieło ;
– komplet dwóch zdjęć wraz z opisem (imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) należy przesłać na adres mailowy sekretariat@krzeszow-gok.pl ;
– termin nadsyłania prac – do 20 grudnia 2020r. ;
– autorzy najlepszych prac, wyłonieni w wyniku obrad Jury, otrzymają nagrody rzeczowe ;
– po zakończeniu konkursu nastąpi wirtualna wystawa konkursowych prac plastycznych na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie oraz na stronie internetowej www.krzeszow-gok.pl.

Wysłanie prac plastycznych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz danych osobowych dziecka, celem przeprowadzenia konkursu.

Zapraszamy do udziału! 🙂