• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG
Patriotyczny Konkurs Artystyczny "230 Lat Konstytucji"

Patriotyczny Konkurs Artystyczny „230 Lat Konstytucji”

17 kwietnia 2021

W związku z tegorocznymi obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie wyszedł z inicjatywą zorganizowania online Patriotycznego Konkursu Artystycznego pod nazwą „230 Lat Konstytucji”.

Konkurs ma na celu promocję wiedzy na temat Polski i regionu ojczystego, polskiego dziedzictwa, kultury i historii oraz zakłada wykonanie pracy artystycznej poświęconej historii ojczyzny. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, z terenu gminy Krzeszów.

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnym formacie, przy wykorzystaniu dowolnej metody plastycznej lub artystycznej (np. rysunek, plakat, malunek, kolaż, rzeźba, płaskorzeźba, grafika), na jeden z następujących tematów:
1. „Konstytucja 3 Maja”,
2. „Polskie symbole narodowe, zabytki i postacie historyczne”,
3. „Krzeszów – moja mała Ojczyzna na kartach historii Polski”.

Praca konkursowa powinna zostać sfotografowana lub zeskanowana i przesłana drogą elektroniczną na adres sekretariat@krzeszow-gok.pl, umieszczając w tytule wiadomości “KONKURS”, a w treści wiadomości napisać dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, kategoria, miejscowość, numer telefonu do uczestnika, bądź rodzica/opiekuna). Prace można również dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, po uprzednim wysłaniu do nas wiadomości mailowej. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa o godz. 23:59 w dniu 28 kwietnia 2021 (środa).

Przesłana praca wraz z wymaganymi załącznikami i informacjami osobowymi będzie rozpatrywana po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu. Prosimy o zapoznanie się z załączoną „Klauzulą informacyjną” oraz stosowne wypełnienie „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu.

REGULAMIN PATRIOTYCZNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO „230 LAT KONSTYTUCJI” – GOK KRZESZÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA – GOK KRZESZÓW – PATRIOTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – GOK KRZESZÓW – PATRIOTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY

Zapraszamy do udziału!!! 🙂