• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG
Pomagamy Ukrainie

Pomagamy Ukrainie – zbiórka darów

07 marca 2022

W poczuciu solidarności z Ukrainą dotkniętą rosyjską inwazją, Gmina Krzeszów przystępuje do akcji pomocowej zorganizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Wraz z jednostkami OSP oraz sołtysami gminy będą przeprowadzane zbiórki środków finansowych, sprzętów ratowniczych oraz innych artykułów pomocowych.

Zebrane środki finansowe będą wpłacone na wydzielone konto Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego bardzo potrzebnego walczącej Ukrainie, a pomoc rzeczowa będzie dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zapraszamy w środę 9 marca 2022 r. w godzinach 8:00 – 19:00 do Gminny Ośrodek Kultury Krzeszów, gdzie zbierane będą zarówno środki pieniężne jak i wyszczególnione na plakacie dary.

Wpłaty można kierować też bezpośrednio do:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6
35-959 Rzeszów
Nr konta: 60 1240 2614 1111 0011 1180 9919 (Bank Pekao S.A.)
W tytule: „POMOC DLA UKRAINY”

Wykaz priorytetowych środków pomocowych:
1. Środki finansowe
2. Łóżka składane
3. Materace dmuchane
4. Śpiwory
5. Karimaty
6. Obuwie ochronne
7. Środki medyczne i opatrunkowe
8. Środki higieniczne
9. Środki czystości
10. Produkty dla dzieci
11. Żywność i produkty spożywcze o wydłużonym terminie – nie jest to priorytet
12. Latarki różnych typów
13. Lornetki z wielokrotnością 30
14. Nagrzewnice
15. Odzież ochronna oraz koce
16. Sprzęt ratujący życie i Ppoż.