• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Gminny Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną

08 listopada 2023

Niniejszym ogłaszamy tegoroczną edycję Gminnego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną! Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Krzeszów, a także do uczestników zajęć plastycznych i kreatywnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie.

Zasady konkursu:

– prace plastyczne mają być samodzielnym dziełem, prezentującym autorską interpretację świątecznej kartki – technika wykonania dowolna;

– do każdej pracy prosimy o dołączenie ODDZIELNEJ karteczki z imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem, klasą, nazwą szkoły oraz telefonem kontaktowym (nieopisane w pełni prace nie będą podlegały ocenie);

– gotowe prace prosimy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie w terminie do 4 grudnia 2023 r;

Ważne: prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2023 r. podczas III Krzeszowskiego Kiermaszu Świątecznego.

Pełen regulamin konkursu: Regulamin – Najpiękniejsza Kartka Świąteczna 2023