• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 – informacja KSOW

03 sierpnia 2018

Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych

Operacja pod nazwą ” Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych” której organizatorem jest GminnyOśrodek Kultury w Krzeszowie ma na celu kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł, zwiększenie aktywności podmiotów z terenu województwa podkarpackiego zajmujących się wytwarzaniem produktów lokalnych, oraz promocję produktów lokalnych z tego terenu.

Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.8.19/2018 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zawartej w dniu 07.05.2018 w Rzeszowie powiędzy Województwem Podkarpackim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzeszowie.

Cele Operacji „Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych” kreślono następująco:

 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultuwowanie lokalnych tradycji, promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, oraz promocję produktów lokalnych;
 • zwiększenie zainteresowania 30 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przygotowanie stoisk kulinarnych z produktami lokalnymi, oraz udział w konkursie kulinarnym na najlepszy produkt ze śliwką.

Cele operacji wpisują się w Priorytety PROW i cele KSOW.

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również mieszkańcy województwa podkarpackiego i okolic

Operacja pn.”Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych” odbędzie się podczas XXII Edycji imprezy plenerowej „Powidlaki 2018” 15-16 września 2018 roku na Placu Targowym w Krzeszowie.

Operacja adresowana jest do dwóch grup odbiorców:

 1. Pierwszą grupą docelową są podmioty zajmujące się wytwarzaniem produktów lokalnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, grupy nieformalne). Podmioty te wezmą udział w promocji produktów lokalnych podczas „Powidlaków 2018” oraz konkursie kulinarnym „ Na najlepszy produkt ze śliwką”.
 2. Drugą grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy odwiedzą imprezę plenerową „Powidlaki 2018”. Osoby te będą miały możliwość zapoznania się z produktami lokalnymi, wezmą udział w ich degustacji, będą uczestniczyć w wydarzeniach promujących lokalne tradycje i zwyczaje, będą mogli zaobserwować proces smażenia powideł w miedzianym kotle według starej receptury.
 3. Dodatkowym Parterem KSOW jest Gmina Krzeszów, Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie,oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej w Krzeszowie.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 17 964,00 zł w tym wkład własny 8 000,00 zł

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html