• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną

24 listopada 2021

Niniejszym ogłaszamy tegoroczną edycję Gminnego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną! Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Krzeszów.

Zasady konkursu:

– prace plastyczne mają być samodzielnym dziełem, prezentującym autorską interpretację świątecznej kartki – technika wykonania dowolna;

– do każdej pracy prosimy o dołączenie ODDZIELNEJ karteczki z imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem oraz telefonem kontaktowym;

– gotowe prace prosimy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie w terminie do 15 grudnia 2021 r;

Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich ponownego wykorzystania w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

O terminie i formie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy w oddzielnym poście.

Zapraszamy do udziału!