• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w nowej perspektywie finansowej na lata 2023 – 2027.

12 sierpnia 2022

Zaproszenie do dyskusji o środkach finansowych w nowym programie LEADER

Zdobycie środków na rozwój firmy, stowarzyszenia, fundacji, KGW, instytucji kultury czy samorządu będzie  możliwe dzięki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 – podejście LEADER. Kluczem do zdobycia pieniędzy na działalność społeczną czy firmy jest uczestnictwo w budowie nowej strategii.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Podczas spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządami, przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji kultury będzie wypracowany plan działania na najbliższe lata czyli tzw. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).

Dokument ten będzie zawierał szereg informacji i wytycznych, w tym: istotne informacje o regionie (diagnozę obszaru), cele i jego rezultaty, budżet, sposób badania i oceny postępu realizacji strategii oraz wiele innych uregulowań. Jednym z ważniejszych jego elementów będą typy działań, które będą finansowane w ramach podejścia LEADER. Dlatego tak ważna jest obecność na spotkaniach konsultacyjnych z naszą organizacją przedstawicieli podmiotów, które są zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na swoją działalność. Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą nam zaplanować działania, które w najwyższym stopniu przyczynią się do rozwoju naszego obszaru, wzmocnią aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną oraz przedsiębiorczość wśród mieszkańców, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców społeczności niżańskiej.

Zapraszamy lokalnych liderów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, sołtysów, radnych, przedstawicieli samorządu, instytucji kultury, przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych rozwojem
i przyszłością naszego obszaru.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach działania 19- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Gmina Miejscowość i miejsce spotkania Data i godzina spotkania
Krzeszów  Krzeszów/ Urząd Gminy w Krzeszowie, 37-418 Krzeszów, ul. Rynek 2 17 sierpnia 2022 – godz.14.00
Nisko Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej”, 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10 18 sierpnia 2022 – godz.14.00
Jeżowe Jeżowe /
Urząd Gminy w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 A
19 sierpnia 2022 – godz.14.00
Jarocin Jarocin / Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 37-405 Jarocin 150 23 sierpnia 2022 – godz.13.00
Harasiuki  Harasiuki /  Gminne Centrum Kultury w Harasiukach,  37-413 Harasiuki , ul. Długa 11 23 sierpnia 2022 – godz. 16.00
Ulanów Ulanów/ Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie , 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5 24 sierpnia 2022 – godz.13.00
Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem/ Urząd Gminy i Miasta w Rudniku n/ Sanem , 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40 24 sierpnia 2022 – godz.16.00

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – zaproszenie