• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Międzynarodowy Dzień Zabytków – wycieczka krajoznawcza

25 kwietnia 2023

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypadły na wtorek 18 kwietnia. Stąd też był to doskonały moment, aby zapoznać naszych uczestników zajęć bibliotecznych z pojęciami takimi jak zabytek, konserwator zabytków, czy dziedzictwo kulturowe.

Dzień ten obchodzony jest od 1983 roku na całym świecie. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Celem tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu zagadnień związanych z ochroną spuścizny minionych pokoleń. Święto zabytków to również idealny czas, aby podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się ochroną i opieką nad nimi. Jest to uroczysty dzień dla konserwatorów, historyków sztuki i architektury, archeologów oraz przedstawicieli innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków.

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska mocno akcentuje: „Zabytki w Polsce mimo trudnych doświadczeń w historii, spoczywają nie tylko w fachowych rękach służb konserwatorskich, ale są również pod baczną ochroną społeczników”. Istotnym elementem ochrony zabytków jest właśnie społeczne zaangażowanie. Stąd też tegoroczne święto przebiegało pod hasłem: „ Społeczna opieka jako ważne wsparcie ochrony zabytków”.

Ten trudny temat dla tak młodych odkrywców chcieliśmy przedstawić w sposób jak najbardziej przyjemny i ciekawy. Mamy ogromne szczęście! Krzeszów jest wspaniałym miejscem do realizacji tego tematu. Ta malownicza miejscowość, tak bogata historycznie, pozwoliła nam na wzorcowe przeprowadzenie tego zagadnienia. Rysując krótki rys historyczny Krzeszowa, idąc ulicą  Kościelną, podziwiając budzącą się na wzgórzu Rotunda przyrodę, malowaliśmy w wyobraźni krzeszowski zamek. Burzliwe i tragiczne dzieje Krzeszowa nie ocaliły tej budowli, jednak pamięć o krzeszowskim zamku jest wciąż żywa wśród mieszkańców.

Przy miejscowej kapliczce zapoznaliśmy dzieci z pojęciem zabytku i ich podziałem. Następnie „starymi schodami” w otoczeniu pięknej zieleni i śpiewu ptaków dotarliśmy do najcenniejszego zabytku Krzeszowa, jakim jest niewątpliwie kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wspaniałe wnętrze tego wybitnego Kościoła mogliśmy swobodnie podziwiać dzięki uprzejmości proboszcza Tomasza Winogrodzkiego. Tu udało nam się wprowadzić kolejne bardzo ważne pojęcia jak: konserwacja, renowacja, czy rekonstrukcja. Po zwiedzeniu i zapoznaniu się z historią kościoła udaliśmy się do Izby Pamięci „Wikarówki”. Tam w otoczeniu fotografii z dawnego Krzeszowa kontynuowaliśmy rozmowy o minionych czasach.

Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie rozbudzi w podopiecznych ciekawość historyczną. Może zachęci ich to do kolejnych „spacerów z historią”.