• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”

29 września 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzygminnym Konkursie Plastycznym “Barwy Jesieni”.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Krzeszów oraz gmin ościennych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnej pracy o tematyce jesiennej – przestrzennej lub płaskiej – wykonanej dowolną techniką plastyczną, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.

Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
Do każdej pracy prosimy o dołączenie ODDZIELNEJ karteczki z imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem oraz telefonem kontaktowym (nieopisane w pełni prace nie będą podlegały ocenie).
Prace konkursowe wraz z opisem należy dostarczyć osobiście bądź przesłać (listem) na adres Organizatora do dnia 20.10.2023 r. (decyduje data wpływu).

Ważne: prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

Pozostałe informacje zawarte są w regulaminie poniżej (PDF).

Regulamin Międzygminnego Konkursu Plastycznego Barwy Jesieni 2023