• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

III Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego

23 lipca 2019

Zgłoś się do konkursu. Promuj nasz region w ramach operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.

Już wkrótce, 18 sierpnia, odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019 na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Harasiukach. 

Podczas Dożynek, jedną z atrakcji będzie III Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański.    

Realizacja operacji i zaplanowanego w jej ramach Konkursu ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Szczególnie wśród nich trzeba te zwyczaje promować i zachęcać ich do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego.

Ponadto w ramach realizacji operacji 15 podmiotów biorących udział w Konkursie przygotuje dodatkowe wspólne stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego – również podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 9 sierpnia 2019 r. (piątek) wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

 1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, lub
 2. pocztą elektroniczną na adres: a.kurlej@powiat-nisko.pl, lub
 3. złożyć osobiście do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

REGULAMIN_Konkurs(1)

PEŁNOMOCNICTWO_Konkurs

OŚWIADCZENIE_Konkurs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_Konkurs