• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Oficjalne odsłonięcie tablic informacyjno – historycznych KULTURA – INTERWENCJE NCK

16 września 2019

W dniu 15 września podczas wydarzenia kulturalnego POWIDLAKI 2019 zostały odsłonięte pamiątkowe tablice historyczno informacyjne wykonane dzięki realizacji projektu pod nazwą KULTURA – INTERWENCJE – Narodowego Centrum Kultury. Tablice zostały opracowane na podstawie zebranych materiałów od lokalnych mieszkańców jak również wydanych publikacji, prac magisterskich, artykułów oraz książek dotyczących dziejów Krzeszowa i okolic. Projekt ten przyczynił się do zwiększenia świadomości mieszkańców jak i osób odwiedzających gminę że miejsce to jest wyjątkowe pod kątem historycznym, był to teren pełen zabytków, oraz zdarzeń mających ogromny wpływ na cały region województwa. Dzięki tym tablicom mogliśmy przedstawić wizualnie jak wyglądały między innymi: cerkiew prawosławna, cerkiew unicka, synagoga, pokazać jak wyglądał Krzeszów przed I wojną światową i jak został zniszony po wojnach a jak wygląda obecnie. Krzeszów posiada również bogatą historię w literaturze, pisali o nim między innymi: Jan Kochanowski, Kazimierz Wierzyński, Isaac Bashevis Singer, czy też ksiądz Stanisław Matraś. Wraz z pamiątkowymi tablicami zaprojektowano i wydano przewodnik historyczno – informacyjny, w którym zawarto wszystkie najważniejsze informacje, począwszy od powstania miejscowości po ciekawostki w literaturze, zabytki, miejsca sakralne, czy też wydarzenia kulturalne. Dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury. Wydano 2 500 egz.