• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Konkurs kulinarny na najlepszy produkt ze śliwką – POWIDLAKI 2019 Krzeszów Edycja XXIII

13 sierpnia 2019

 

POWIDLAKI 2019

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego

„Najlepszy produkt ze śliwką”

Pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego

oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 1. Informacje podstawowe
 • 1
 1. Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Najlepszy produkt ze śliwką” zwanego dalej Konkursem są: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie oraz Gmina Krzeszów.
 • 2

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych, promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, kreowanie Podkarpacia jako województwa silnie wspierającego wytwarzanie, ochronę i promocję żywności wysokiej jakości, oraz promocja dobrych praktyk związanych z produktami lokalnymi.

 • 3

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

Kategoria A  – Potrawa/ produkt ze śliwką (produkty jarskie, mięsne, przetwory, ciasta, zupy itp.)

Kategoria B  – Nalewka na bazie śliwek

Kategoria C – Powidło Śliwkowe

 • 4

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do oceny konkursowej po jednym produkcie w każdej kategorii (jeden podmiot może zgłosić maksymalnie 3 produkty).

 • 5
 1. Rywalizacja konkursowa będzie polegać na przygotowaniu w dniu 15 września 2019 r. we własnym zakresie stoiska z produktami zgłoszonymi do Konkursu.
 2. Ocenie podlegać będzie:
  – estetyka nakrycia stołu (1 – 5 pkt)

–  smak i pomysłowość przygotowanych potraw (1-10 pkt)
– opis słowny prezentowanych produktów (1-5 pkt)

 1. Organizator zapewni stoisko wyposażone w stół, ławkę i dostęp do prądu. Ze względów organizacyjnych liczba osób reprezentujących dany podmiot na stoisku nie może przekraczać 5 osób.
 2. Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji i degustacji poza konkursem na przygotowanym stoisku innych produktów wytwarzanych przez dany podmiot.

 

 1. Uczestnicy Konkursu
 • 6

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Województwa Podkarpackiego.

 

III. Zasady Konkursu

 • 7

Konkurs odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) na Placu Targowym w Krzeszowie podczas obchodów imprezy kulturalnej „Powidlaki 2019″.

 

 • 8
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie przesłać wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszeniową
w wersji papierowej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9, 37 – 418 Krzeszów, lub drogą mailową na adres: sekretariat@krzeszow-gok.pl, ( w przypadku wysłania karty/skanu dokumentów pocztą elektroniczną oryginały należy dostarczyć Organizatorowi w Dniu konkursu.

– w dniu 15 września 2019 r. przygotować stoisko z produktami  zgłoszonymi do Konkursu. Komisja konkursowa rozpocznie pracę o godzinie 12.00

 1. Zgłoszenie do konkursu będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród wytypowanych do Konkursu potraw/ produktów Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w trzech kategoriach wybierze trzy najwyżej ocenione potrawy/ produkty. W celu wyłonienia laureatów Komisja oceni produkty konkursowe według kryteriów wymienionych w § 5 pkt. 2.
 3. Liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Maksymalna ilość uczestników 25 grup.

 • 9

 

Skład Komisji Konkursowej podany będzie w dniu Konkursu.

 

 1. Nagrody
 • 10
 1. W trzech kategoriach przewidziane są trzy nagrody główne (I, II i III miejsce).
 2. Uczestnicy, którzy nie zajęli miejsc otrzymają nagrody pocieszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, jeżeli Komisja Konkursowa wyrazi taką wolę.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • 11

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 • 12

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek uczestników konkursu w publikacjach i stronach internetowych organizatorów konkursu w celach promocji ich działalności.

 • 13

Biorący udział w konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie.

 • 14

Przedstawicieli podmiotów biorących udział w konkursie prosimy o posiadanie w dniu Konkursu dowodu osobistego

 • 15

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Karta zgłoszenia do Konkursu 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego 2019 OK

oświadczenie woli POWIDLAKI 2019