• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Kreatywne spotkanie ze sztuką

23 czerwca 2023

Kolejny wtorek za nami, i znów sięgnęliśmy do worka pełnego pomysłów 🤩 Tym razem temat do omówienia z naszymi uczestnikami wtorkowych spotkań narodził się podczas zakończenia pleneru malarskiego w Krzeszowie 🎨

Rozmowy z artystami, podziwianie ich wspaniałych prac, podniosła atmosfera tego wydarzenia; w dużym stopniu stworzona dzięki świetnemu montażowi słowno-poetyckiemu w reżyserii Pani Elżbiety Marii Sawickiej, poświęconemu twórczości Stanisławy Pudełkiewicz, sprawiły, iż temat sztuki, obcowania z pięknem ujętym w obrazach czy zawartym w słowie wydał nam się priorytetowym w naszym programie zajęć bibliotecznych ❤️

Sztuka od wieków pełniła istotną rolę w życiu człowieka, zarówno w kontekście kulturowym, jak i osobistym. Wychowanie estetyczne stanowi niezwykle ważną rolę w tworzeniu się osobowości człowieka. To obcowanie m.in. ze sztuką powinno być fundamentem do kształtowania naszego wnętrza. Wychowanie estetyczne kształci wrażliwość na wartość sztuki i kultury, pobudza wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija wrażliwość na otaczające piękno ✨

Świetną puentą na temat roli wychowania estetycznego niech będą słowa Moniki Nęckiej autorki programu „Spotkań dzieci ze sztuką w nauczaniu wczesnoszkolnym”: „Wychowanie estetyczne uczy korzystania ze sztuki w celu zmiany sposobu myślenia i wartościowania, rozbudzania zainteresowań, wzbogacania wiedzy o świecie i życiu, wzmaga aktywizację sił duchowych, afirmuje humanizację życia”.

Od razu pomyśleliśmy, aby nasi mali artyści mieli pełną możliwość zwiedzania wystawy poplenerowej, która mieści się w naszej galerii. I tak właśnie rozpoczęliśmy wtorkowe spotkanie ze sztuką. Na wstępie wyjaśniliśmy sobie pojęcie galerii sztuki i zasady jakie w niej obowiązują.

Po tym krótkim wprowadzeniu zaczęliśmy już rozmawiać o obrazach, które zawisły w naszej galerii wystaw. Pogadanka ta była doskonałym momentem do zapoznania dzieci z rodzajami obrazów 🖼

Wprowadziliśmy trzy rodzaje pojęć: pejzaż, martwa natura i portret. Zadaniem zwiedzających było wskazanie obrazów, które przedstawiają martwą naturę lub pejzaż. Kolejne ćwiczenie polegało na opisie obrazu, który najbardziej spodobał się dzieciom. Pomocą w opisie dzieł były tego rodzaju pytania:

✅Kto namalował ten obraz?

✅Jaki to rodzaj obrazu?

✅Co on przedstawia?

✅Dlaczego wybrałeś ten obraz?

Kolejna część zajęć miała już miejsce w pracowni plastycznej. Tam nasi mali artyści zainspirowani wystawą poplenerową puścili wodze swojej wyobraźni i fantazji, i zaczęli tworzyć 👩‍🎨🧑‍🎨A efekty tych ekspresyjnych działań możemy podziwiać na naszej wystawie prac uczestników zajęć kreatywnych 🥰