• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Zgłoś się do Konkursu Kulinarnego na „Najlepszy Produkt ze Śliwką”!

21 lipca 2023

Konkurs Kulinarny na „Najlepszy Produkt ze Śliwką” odbędzie się w dniu 10 września 2023 r. (niedziela) na Placu Targowym w Krzeszowie podczas obchodów imprezy kulturalnej „Powidlaki 2023″.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– do dnia 18 sierpnia 2023 r. włącznie dostarczyć lub przesłać wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszeniową w wersji papierowej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie,ul. Rynek 9, 37 – 418 Krzeszów, bądź drogą mailową na adres: sekretariat@krzeszow-gok.pl, (w przypadku wysłania karty/skanu dokumentów pocztą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć Organizatorowi w dniu konkursu).

– podmioty biorące udział w konkursie spoza gminy Krzeszów zobowiązane są do uiszczenia opłaty za stoisko w kwocie 100 zł, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. włącznie na numer konta: 42 9430 1045 5012 4243 2000 0001 z dopiskiem „Konkurs Kulinarny – Powidlaki 2023” + nazwa podmiotu.

– w dniu 10 września 2023 r. przygotować stoisko z produktami  zgłoszonymi do Konkursu.

Więcej szczegółów w załączonym poniżej regulaminie, pod numerem telefonu 15 8798 303 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

REGULAMIN 2023 – Konkurs Kulinarny na Najlepszy Produkt ze Śliwką

Karta Zgłoszenia do Konkursu Kulinarnego na Najlepszy Produkt ze Śliwką – Powidlaki 2023